Hulp bij reintegratie 

Als je ziek bent uitgevallen van het werk wegens lichamelijke en/of psychische klachten kan het helpen om je te laten begeleiden in het reintegratieproces. Er kunnen veel oorzaken zijn waardoor men uitvalt op het werk. De grootste boosdoeners zijn werkstress en conflicten op het werk. Maar ook niet-werkgrelateerde psychische problemen kunnen tot uitval op het werk leiden. Als je depressief of angstig bent kan het een hele opgave zijn om nog naar je werk gaan, zelfs als je werk niet direct aanleiding is voor je klachten

Als je ziek thuis bent zal je vast en zeker gesprekken hebben met de bedrijfsarts en je leidinggevende om je reintegratie in het werk te bewerkstelligen. Bedrijfsartsen horen oog te hebben voor je psychische klachten en je gezondheid maar in de praktijk wil het nog weleens anders zijn. Sommige bedrijfsartsen zijn niet geheel objectief wat kan komen omdat zij worden ingehuurd door je werkgever (wie betaalt, bepaalt) en zij kunnen je onder druk zetten, of je te snel laten reintegreren. Als het meezit krijg je wel de ruimte om aan je herstel te werken.
Het kan helpen om professionele hulp te zoeken en gesprekken met een psycholoog te voeren over je situatie. Ik heb ervaring in het begeleiden van cliënten terug naar het werk en weet wat er bij komt kijken. Zo kan ik, alleen met jou toestemming, overleggen met je bedrijfsarts met het doel om tot een realistisch reintegratieplan te komen.

Het goed laten verlopen van een reintegratietraject in het werk is maatwerk. Ik zal samen met jou kijken naar je belastbaarheid, je werkdruk en knelpunten in je werk en op zoek gaan naar waarom je bent vastgelopen. Als je net bent uitgevallen van het werk wegens een burnout wil je nog helemaal niet denken aan een terugkeer in het werk. Je bent dan nog te boos en te uitgeput. Het is goed om dan de tijd te nemen om aan je herstel te gaan werken. Naarmate je klachten afnemen en je weer meer ‘de oude’ wordt kan je voorzichtig gaan nadenken aan een geleidelijke terugkeer in je werk. Ook als je nog niet in staat bent om te gaan werken kan het nuttig zijn om contact te houden met het werk, al ga je wekelijks maar een kopje koffie drinken op het werk. Door contact te houden verlaag je de drempel om terug te keren in je werk aanzienlijk. Het blijkt namelijk dat als men langdurig (>3 maanden) thuis zit het steeds lastiger wordt om terug te keren.

Terugkeer in je werk zal in goed overleg met jou en je bedrijfsarts en werkgever moeten verlopen. De één begint met 1 uur per week en de ander begint met 4 uur per week. Elke situatie is anders en vraagt om zijn eigen aanpak.

Conflicten op je werk

Conflicten op het werk kunnen er ook aan bijdragen dat je uitvalt van het werk. Een conflict gaat altijd gepaard met nare gevoelens en als een conflict aanhoudt en niet wordt opgelost zullen de nare gevoelens en stress zich gaan opstapelen. Misschien loopt het zo hoog op dat je niet meer wilt werken of dat ‘de bom barst’ en het verder escaleert. Er kan een situatie ontstaan dat je baan in gevaar komt. Zaak om dan te handelen en iets aan het conflict te doen.

Of het nu gaat om een conflict met een leidinggevende of een collega, het is buitengewoon vervelend om een conflict met iemand te hebben. Nagenoeg niemand houdt er van om een conflict te hebben. Het kan goed zijn om afstand te nemen en je te proberen te verplaatsen in de situatie van de ander. Misschien dat je ergens toch iets van begrip kan vinden voor zijn of haar standpunt.

Het is belangrijk om verder te kijken dan naar de vraag ‘wie is schuldig’ in deze situatie. Dat creëert al snel een patstelling waarbij je met je hakken in het zand gaat. In een conflict zijn altijd meerdere partijen aanwezig en zij hebben allen een aandeel. Misschien dat de ene partij een groter aandeel heeft dan de ander. Echter helpt het niet om je daar op blind te staren. Het verhindert je om over je trots en gekwetste ego te stappen en te werken aan een oplossing. Soms is het conflict zo hoog opgelopen dat het kan helpen om er over te praten en hulp in te schakelen. Ik kan je helpen om ook naar je eigen aandeel te kijken, hoe lastig het ook kan zijn.

Aanmelden/ vragen

Mocht je vragen hebben over wat ik voor je kan betekenen in jouw situatie neem dan vrijblijvend contact op. In een gesprek kunnen we de mogelijkheden nader bespreken. Wellicht is ook vergoeding van je behandeling door je werkgever mogelijk. Vraag dat na bij je werkgever.
Ga hier naar het contactformulier van Psycholoog Amsterdam
psycholoog NAAM amsterdam
NAAM
  • Erkend psycholoog-NIP
  • Centraal gelegen in A'dam
  • Afspraak op korte termijn
  • Vergoedingen mogelijk
Vraag of interesse?

Je kunt altijd vrijblijvend contact met mij opnemen over je klacht of probleem. Ik hoor graag van je!

Ik ben lid van:
NIP psycholoog registratie NFG
Deel mijn site: