bg
 
bg

Ondersteuning bij depressie-stemmingsstoornissen

Disruptieve stemmingsdisregulatiestoornis

De diagnose wordt gekenmerkt door ernstige driftbuien en een aanhoudende prikkelbare of boze stemming tussen de driftbuien. De driftbuien bestaan uit heftige woede uitbarstingen van verbale en/of fysieke agressie die niet bij het ontwikkelingsniveau van het kind passen. Ze komen gemiddeld drie keer of vaker per week voor en zijn wat betreft de duur en intensiteit extreem uit proportie voor de betreffende situatie. De prikkelbare of boze stemming is bijna elke dag aanwezig en is zichtbaar voor de ouders, leerkrachten en leeftijdsgenoten.

Depressie

Depressieve reacties horen bij het leven. Bij grote teleurstellingen of een groot verlies wordt zo’n reactie als normaal beschouwd. Meestal neemt een depressieve reactie snel af in intensiteit. De ernst en duur van de klachten bepalen of er sprake is van een depressieve stoornis. Depressies vertonen een grote verscheidenheid in symptomatologie. Het kernsymptoom van de depressie is de sombere, gedaalde stemming. Daarnaast kunnen echter vele andere symptomen voorkomen, zoals het niet langer plezier kunnen beleven aan zaken die de patiënt voorheen wel prettig vond. (anhedonie), een vermindering of juist toename van de eetlust en het gewicht, een verstoring van het slaappatroon, veranderingen in de psychomotoriek (remming of agitatie), een verminderd concentratievermogen, zelfverwijt en schuldgevoelens, gedachten aan de dood en suïcide, gevoelens van angst en paniek en verminderde seksuele gevoelens. De toestand van de patient kan in de loop van de dag varieren, soms zijn er ’s morgens meer klachten dan ’s avonds (dagschommerling)

Persisterende depressieve stoornis

De gemiddelde duur van een depressieve episode, met of zonder behandeling, is zes tot acht maanden. Wanneer symptomen echter twee jaar of langer aanhouden, spreekt men van een chronische depressie. De persisterende depressieve stoornis is een stemmingsstoornis die gekenmerkt wordt door een aanhoudende sombere stemming gedurende een aaneengesloten periode van minstens twee jaar (bij kinderen en adolescenten kan de stemming ook prikkelbaar zijn en is de tijdsduur minimaal een jaar). Om de diagnose te stellen moeten er naast de somberheid nog tenminste twee van de volgende symptomen aanwezig zijn: toegenomen of afgenomen eetlust, insomnie of hypersomnie, vermoeidheid of verlies van energie, gering gevoel van eigenwaarde, concentratieproblemen pf besluiteloosheid en gevoelens van waardeloosheid. Daarnaast dienen de klachten aanzienlijk te interfereren met het interpersoonlijk en beroepsmatig functioneren van de patiënt en mogen symptoomvrije perioden niet langer dan twee maanden duren. Er mag echter geen sprake zijn geweest van manische of hypomanische episoden of een cyclothyme stoornis.

Meer weten over therapie bij depressiviteit?

Heb je last van depressieve gevoelens en wil je daar wat aan doen? Stuur me dan een berichtje voor meer informatie. Bel je liever? Spreek dan even een voicemailbericht in als ik niet kan opnemen, dan bel ik je zo spoedig mogelijk terug.
Psycholoog NAAM in Amsterdam
Naam
  • Geregistreerd psycholoog
  • Ruim 8 jaar ervaring
  • Geen verwijsbrief nodig

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Contact