bg
 
bg

Hulp bij dissociatieve stoornissen

Vrijwel iedereen heeft het wel eens: je gaat zo op in het lezen van een boek dat je de tijd en omgeving totaal vergeet. Dit is een voorbeeld van absorptie, de niet-pathologische of niet-hinderlijke vorm van dissociatie.

De essentie van dissociatie is dat de normale integratie van perceptie, bewustzijn, geheugen en identiteit verstoord is. Wanneer wordt er gesproken van normale en wanneer van pathologische dissociatie? Het continuümmodel gaat uit van één onderliggend fenomeen dat ten grondslag ligt aan alle dissociatieve uitingsvormen. De diverse uitingsvormen verschillen alleen in ernst, niet in de aard, en variëren van mild tot ernstig. Het discontinuümmodel veronderstelt echter dat er wel degelijk een verschil moet worden gemaakt in de aard van de symptomen. In het bijzonder amnesiesymptomen worden dan gezien als indicatief voor pathologie (bijvoorbeeld zich ergens bevinden zonder een idee te hebben hoe men daar gekomen is, of nieuwe spullen aantreffen zonder herinnering van de aankoop ervan).

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vijf dissociatieve stoornissen:
  • De dissociatieve amnesie bestaat uit een of meer episoden van onvermogen zich belangrijke autobiografische informatie te herinneren, meestal van traumatische of stressvolle aard, die te uitgebreid zijn om verklaard te kunnen worden door gewone vergeetachtigheid. Hieronder valt ook dissociatieve fugue, waarbij men ogenschijnlijk doelgericht op reis gaat of verward rondzwerft, terwijl men amnesie ervaart voor de eigen identiteit of andere belangrijke persoonlijke gegevens.
  • Van de ernstige dissociatieve stoornis, de dissociatieve identiteitsstoornis, wordt gesproken bij de aanwezigheid van twee of meer persoonlijkheidstoestanden (in sommige culturen beschreven als de ervaring van bezetenheid). De verstoring van de identiteit gaat gepaard met veranderingen in gevoel, gedrag, bewustzijn, geheugen, perceptie, cognitie, sensorische functies en/of motoriek. Tevens is er sprake van dissociatieve amnesie voor alledaagse gebeurtenissen, belangrijke persoonlijke gegevens of traumatische gebeurtenissen.
  • Een patiënt met een depersonalisatie-/derealisatiestoornis heeft aanhoudend of recidiverend ervaringen van depersonalisatie (het gevoel los te staan of externe waarnemer te zijn van de eigen gedachten, gevoelens of lichamelijke sensaties) en/of ervaringen van derealisatie (de omgeving ervaren als onwerkelijk of het gevoel hebben er los van te staan: andere objecten worden ervaren als in een droom, mistig, vervormd of levensloos).
  • Dan zijn er nog de restcategorieën: ongespecificeerde en anders gespecificeerde dissociatieve stoornis voor gevallen met als belangrijkste kenmerk een dissociatief symptoom, maar waarbij tegelijkertijd niet voldaan wordt aan de criteria voor een specifieke dissociatieve stoornis. Voorbeelden hiervan zijn verschillende persoonlijkheidstoestanden zonder dissociatieve amnesie, acute dissociatieve reacties en presentaties waarbij niet voldoende informatie aanwezig is om een specifieke diagnose te stellen.

Nog vragen of wil je graag een intake inplannen?

Je kunt met al je vragen met betrekking tot dit onderwerp of mijn aanpak ervan bij mij terecht. Je kunt hiervoor vrijblijvend contact opnemen via deze site. Ook voor het maken van een eerste afspraak ben je uiteraard van harte welkom.
Psycholoog NAAM in Amsterdam
Naam
  • Geregistreerd psycholoog
  • Ruim 8 jaar ervaring
  • Geen verwijsbrief nodig

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Contact