bg
 
bg

Therapie bij voedings- en eetstoornissen als anorexia en boulimia

Voedings- of eetproblemen kunnen ontstaan bij kinderen die zich normaal ontwikkelen, bij kinderen met ernstige of chronische medische aandoeningen en bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Dit kan tot uiting komen in de volgende problemen:
 • Een vertraagde of afwezige ontwikkeling van eetvaardigheden
 • Moeilijkheid met bepaalde voedingstexturen
 • Een weigering van voeding op basis van smaak, textuur of andere sensorische factoren
 • Een gebrek aan eetlust of interesse in voedsel
 • Het hanteren van voedsel als troost of zelfstimulering
De meeste van deze problemen zijn ontwikkelingsgerelateerde en gaan vanzelf over. Er kan echter wel een stoornis ontstaan wanneer het kind en diens verzorgers vast komen te zitten in een van deze ontwikkelingen. Het is lastig onderscheid te maken tussen eetproblemen die verwijzen naar een moeilijk lopende eetontwikkeling en problemen die zo ernstig zijn dat er sprake is van een voeding- of eetstoornis.

Anorexia nervosa

Anorexia nervosa wordt beschouwd als de ernstigste van de eetstoornissen vanwege de fysieke gevolgen en uitkomst van de behandeling. Anorexia nervosa wordt gekenmerkt door een te beperkt eetpatroon dat leidt tot een significant te laag gewicht. Andere kernsymptomen zijn een intense angst om dik te worden en een stoornis in de manier waarop iemand zijn of haar lichaamsgewicht of lichaamsvorm ervaart. De volgende criteria gelden:
 • Het beperken van de energie-inname ten opzichte van de energiebehoefte, resulterend in een significant te laag lichaamsgewicht voor de leeftijd, de sekse, de groeicurve en de lichamelijke gezondheid. Een significant te laag gewicht wordt gedefinieerd als een gewicht dat lager is dan het minimale normale gewicht of, bij kinderen en adolescenten, een lager gewicht dan wat minimaal wordt verwacht.
 • Een intense vrees om aan te komen of te dik te worden, of persisterend gedrag dat gewichtstoename verhindert, zelfs al heeft de betrokkene een significant te laag gewicht.
 • Een stoornis in de manier waarop de betrokkene zijn of haar lichaamsvorm ervaart, een onevenredig grote invloed van het lichaamsgewicht of lichaamsvorm op het oordeel over zichzelf, of persisteren in het niet onderkennen van de ernst en het actuele lichaamsgewicht.

Er worden twee types onderscheiden:
 • Het beperkende of restrictieve type, dat de afgelopen drie maanden niet gedomineerd wordt door eetbuien en purgeergedrag, maar beperkt is tot vasten in combinatie met overmatige lichaamsbeleving.
 • Het eetbuien-/purgerende type, waarbij het vasten wordt afgewisseld met eetbuien, zelf opgewekt braken en misbruik van laxantia, diuretica of klysma’s.

Boulimia nervosa

Recidiverende episoden van eetbuien. De episode wordt gekarakteriseerd door de volgende criteria:
 • Het binnen een beperkte tijd (bijvoorbeeld twee uur) eten van een hoeveelheid voedsel die beslist groter is dan wat de meeste mensen in eenzelfde periode en onder dezelfde omstandigheden zouden eten (objectieve boulimische episode)
 • Het gevoel de beheersing over het eten tijdens de episode kwijt te zijn (bijvoorbeeld het gevoel dat men niet kan stoppen met eten of niet zelf kan bepalen wat of hoeveel men eet)
 • Recidiverend inadequaat compensatoir gedrag om gewichttoeneming te voorkomen, zoals zelfopgewekt braken, het misbruik van laxantia, diuretica, klysma’s of andere geneesmiddelen, vasten of overmatige lichaamsbeleving
 • De eetbuien en de inadequate compensatoire gedragingen komen beide gemiddeld ten minste één keer per week gedurende drie maanden voor
 • Het oordeel over zichzelf wordt in onevenredige mate beïnvloed door de lichaamsvorm en het lichaamsgewicht
 • De stoornis komt niet uitsluitend voor tijdens episodes van anorexia nervosa.

Psychologenpraktijk PRAKTIJKNAAM Amsterdam helpt bij eetstoornissen

Wanneer je jezelf in bovenstaande beschrijvingen van de stoornis herkent en graag professionele hulp ontvangt om aan de oorzaak van de problemen te werken, help ik je graag in dit proces. Je kunt hiervoor vrijblijvend contact met mij opnemen voor meer informatie of het maken van een eerste afspraak.
Psycholoog NAAM in Amsterdam
Naam
 • Geregistreerd psycholoog
 • Ruim 8 jaar ervaring
 • Geen verwijsbrief nodig

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Contact