bg
 
bg

Hulp bij traumatische ervaringen

Posttraumatische stresstoornis (PTSS)

De media confronteren ons dagelijks met beelden van oorlog, terrorisme, (natuur)rampen, ongevallen, geweld op straat en huiselijk geweld. Trauma kan iedereen overkomen, maar de kans is groter bij bepaalde beroepsgroepen zoals politieagenten, militairen, ambulancepersoneel en reddingswerkers bij rampen. Een van de mogelijke gevolgen van dergelijke schokkende en veelal levensbedreigende ervaringen is de ontwikkeling van de posttraumatische-stressstoornis (PTSS). Deze stoornis wordt gekenmerkt door een algemene ontregeling van het angst c.q. stressysteem (onder andere stressensitisatie, versterkte conditionering en verminderde extinctie) en cognitieve en sociale dysfuncties.

Kenmerkend voor PTSS is een complex van symptomen dat zich in ver clusters laat onderbrengen:
  • herbelevingen (bijvoorbeeld zich opdringende gedachten, nachtmerries en flashbacks)
  • vermijding (bijvoorbeeld onwil om over het trauma te praten, niet meer terugwillen naar de plek/situatie waar het gebeurd is en afgevlakte gevoelens)
  • Negatieve veranderingen in cognities en stemming (bijvoorbeeld overtuigingen als ‘je kunt niemand meer vertrouwen’, gevoelens van onthechting of geen positieve gevoelens meer kunnen ervaren)
  • Verhoogde prikkelbaarheid (slaapproblemen, boosheid en overdreven schrikreacties).

Neem contact op voor traumaverwerking

Wanneer je kampt met de gevolgen van een traumatische ervaring en daar graag wat aan doet, verzoek ik je vrijblijvend contact met mij op te nemen. Samen gaan we dan werken aan (het hervinden van) jouw welbevinden.
Therapie Psycholoog Langenberg in Amsterdam
Gwen Langenberg
  • Geregistreerd therapeut
  • Geen verwijsbrief nodig
  • Ook buiten kantooruren
  • Geen wachtijst meer!

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Contact