bg
 
bg

De diverse therapievormen uitgelegd

Om te kijken of ik iets voor u kan betekenen en om te kijken of het klikt, bied ik u een vrijblijvend oriënterend gesprek aan in mijn praktijk. Uiteraard kunt u ook direct een afspraak maken voor een uitgebreide intakeinclusief consult van 90 minuten. Afhankelijk van de bevindingen en de hulpvraag tijdens de intake bepalen we de behandelmethode en de frequentie en duur van de behandeling. Zo geef ik langdurige inzichtgevend behandelingen maar ook kortdurende oplossingsgerichte behandelingen, die ik hieronder graag even kort bespreek.

Inzichtgevende/structurerende therapie

Hier wordt behandeld vanuit een psychoanalytisch/psychodynamisch referentiekader. De focus ligt hierbij op onbewuste en bewuste drijfveren die van invloed zijn op onze gedachten en gedrag waarbij men zich richt op de gevoelsbeleving in het hier en het nu. We richten ons op mechanismen die worden gebruikt om gevoelens te vermijden of te voorkomen waardoor deze niet bewust ervaren of onderzocht kunnen worden. Aan de hand van concrete situaties en interacties worden vervolgens de diverse gevoelens van jou naar bovengehaald en overwonnen. Deze kan kortdurend zijn maar is veelal een langdurige therapie.

We onderzoeken samen de onderliggende dysfunctionele, zich herhalende, patronen die onze problematiek en ontwikkeling beïnvloeden. Je kiest bijvoorbeeld steeds de verkeerde partner, je verdraagt het contact met je ouders niet meer, je gaat steeds over je eigen grenzen of je staat steeds klaar voor een ander. Mensen vermijden of drukken weg wat hun dwarszit en bouwen er een muur om heen. Ze hopen dan met zo min mogelijk spanning door te kunnen leven zonder dat ze er last van hebben. Eerste -generatie - oorlogsslachtoffers komen hun trauma’s bijvoorbeeld vaak pas tegen als ze niet meer werken, tijdens hun pensioen. Hun kinderen zorgen steeds voor anderen of cijferen hun problemen steeds weg omdat ze zichzelf minder zielig vinden.

Belangrijke levensgebeurtenissen, relatie met ouders en de identiteitsontwikkeling worden, indien behulpzaam, geregeld visueel inzichtelijk gemaakt door middel van een tijdslijn. Zo krijgen we vaak een overzicht van de emoties die uit de kindertijd worden herhaald en met de grootste intensiteit opnieuw worden beleefd in het contact met anderen in het heden. We richten ons dan vervolgens op corrigerende emotionele ervaringen.

Therapie is een geleidelijk bewustwordingsproces waarbij cognitieve inzichten emotioneel doorleefde inzichten worden. Het is een ontwikkeling naar een verandering die blijft. Iets wat in twintig of dertig jaar is opgebouwd, dat breek je niet in een half jaar af. De angst voor verandering zal langzaam afnemen waardoor er verandering kan plaatsvinden op structureel niveau en u meer energie zult hebben om in andere dingen te steken.

Therapie gericht op symptoomreductie

Hier wordt behandeld vanuit het kader van cognitieve gedragstherapie en probleemoplossende therapie. In de cognitieve gedragstherapie wordt het gedrag en gedachten die de problemen in stand houden besproken en behandeld. Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor u de dingen ziet. Wie leert om deze gevoelens (anders) te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen. Samen met de therapeut ontdekt je hoe de ‘foute’ denkgewoonte is ontstaan.

Depressieve mensen bekijken bijvoorbeeld of zij inderdaad mislukt zijn in het leven en of andere personen hen werkelijk niet mogen of minachten. Vaak hebben zij alleen hier nog maar aandacht voor. Door deze ‘disfunctionele’ gedachten om te buigen en te leren om gebeurtenissen anders te interpreteren komt er een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen en kunnen negatieve gevoelens verdwijnen, waardoor ook het gedrag verandert. Bij het uitwerken van meer realistische standpunten en gedachten maakt de therapeut gebruik van specifieke cognitieve oefeningen en huiswerkafspraken.
Psycholoog Iris Wieffer in Amsterdam
Iris Wieffer
  • Geregistreerd psycholoog
  • Ruim 8 jaar ervaring
  • Geen verwijsbrief nodig

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Contact