Gratis oriënterend gesprek

Als je overweegt om in behandeling te gaan, bied ik je de mogelijkheid tot een oriënterend gesprek van een half uur (kosteloos). Je kan dan vragen stellen over de behandeling, mijn werkwijze en je kan je probleem en begeleidingsvraag aan mij voorleggen.
Samen kunnen we dan bepalen of ik jou passende hulp kan bieden en het geeft je de kans om mij te leren kennen.

Dit gesprek verplicht je verder tot niets.

Mijn werkwijze

Een belangrijk vertrekpunt van de behandeling is het opbouwen van een goede werkrelatie omdat dit het fundament is waar de behandeling op gebouwd wordt. Daarom staan in mijn benadering de volgende aspecten centraal; respect, gelijkwaardigheid, openheid, eerlijkheid, betrokkenheid en acceptatie.

In behandeling wijd ik mij toe aan jouw vooruitgang en verandering om je op die manier optimaal in staat te stellen om het veranderproces aan te gaan en te doorlopen. Ik kan jou natuurlijk niet veranderen of je problemen voor je oplossen maar ik zal je wel adviseren, coachen, steunen en naast je staan. Ik streef ernaar dat je zelf tot nieuwe inzichten komt in plaats van dat ik ze je aandraag op een presenteerblaadje. Dit doe ik door vragen te stellen, verbanden te leggen en eventueel belangrijke zaken te duiden.

Behandelmethoden

Ik maak gebruik van een breed scala aan verschillende methoden en therapieën om je te helpen. Deze methoden zijn evidence-based (doelmatig en doeltreffend). Ik blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en volg geregeld cursussen en opleidingen om mij verder te bekwamen. Een behandeling is altijd op maat, dit betekent dat ik in overleg met jou kijk wat jij nodig hebt en daar mijn behandeling op af stem. Vanzelfsprekend kan je een eventuele voorkeur voor een behandelvorm aangeven.
 

ACT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die een antwoord probeert te vinden op het menselijk lijden. Het doel van ACT is om een rijk en betekenisvol leven te verkrijgen en te accepteren dat pijn en lijden onderdeel van het leven is.

ACT is een therapievorm waarvan bewezen is dat deze effectief is voor diverse psychische problemen zoals angststoornissen, depressie en chronische pijn. ACT is gebaseerd op het idee dat juist het vechten tegen onze emoties en pijnen er toe leidt dat het lijden juist groter wordt. Het alternatief is om je emoties en pijnen te accepteren. Accepteren betekent niet dat je opgeeft, verslagen bent of je overgeeft aan het lijden. Accepteren is het erkennen van en bereid zijn om deze ervaringen toe te laten. Niet omdat het prettig is om het te ervaren, maar om ze niet meer je leven te laten beheersen.
Je leert om ruimte te maken voor pijnlijke gevoelens, gedachten en sensaties en te stoppen met het vechten ertegen. De energie en tijd die je nu overhoudt kan je investeren in wat werkelijk belangrijk is voor je; leven vanuit je eigen waarden en verlangens.
 
ACT bestaat uit 6 kernprocessen, die allemaal nauw samenhangen met elkaar en in wezen niet los van elkaar kunnen worden gezien. Hieronder vind je een korte beschrijving:
  • Acceptatie: Accepteren houdt in dat je toelaat wat er in het “hier en nu” is. Je maakt contact met het nu en stopt met het vechten tegen ongewenste gedachten, gevoelens en sensaties.
  • Defusie: Je leert afstand te nemen van je gedachten, zodat je hierdoor niet wordt meegesleept. In plaats van vastzitten in je gedachten of te proberen om je gedachten weg te stoppen, leer je te kijken naar je denken zodat je effectief kan reageren. Je leert dat gedachten komen en gaan net zoals dat bijvoorbeeld het geval is met auto’s die door een drukke straat rijden.
  • Zelf als Context: Je leert contact te maken met je zelfbewustzijn dat continue, veilig en over tijd hetzelfde blijft. Vanuit dit zelfbewustzijn kan je alle steeds veranderende ervaringen observeren en accepteren.
  • Hier en Nu: Je leert om alles wat er in het hier en nu is toe te laten en je te openen voor al je ervaringen op dat moment of het nu gevuld is met geluk of met verdriet. Zo leer je om niet met je aandacht ‘vastgeplakt’ te zijn in het verleden of de toekomst.
  • Waarden: Je gaat op zoek naar datgene wat jouw leven de moeite waard maakt en waar je hart sneller van gaat kloppen. Zaken zoals liefde, relaties en waar je voor wilt staan als mens. De dingen die jij wilt bereiken en nalaten in deze wereld. Hoe wil je herinnerd worden door je geliefden. Als je je eigen waarden duidelijk hebt geeft dat richting en betekenis aan je leven.
  • Toegewijd Handelen: Je onderneemt actie om dat wat belangrijk voor je is en wat je waarden zijn gestalte te geven in je leven. Ook als het lastig en moeilijk is wijd je je toe aan je waarden en ga je er naar handelen.
Als je al deze dingen te samen neemt ontwikkel je wat we noemen psychologische flexibiliteit. Dit is de vaardigheid om in het hier en nu te blijven, met open aandacht, en neem je actie om vanuit je waarden te gaan leven. Met andere woorden; het is de vaardigheid om aanwezig te zijn, je open te stellen en te doen wat belangrijk voor je is. Hoe beter dit je lukt, des te groter zal de kwaliteit van je leven zijn.
 

Mindfulness

Mindfulness is een simpele vorm van meditatie die tot voor kort in de Westerse wereld vrij onbekend was en afkomstig is uit het Boeddhisme. Het is een manier om je aandacht en opmerkzaamheid te trainen. Bij mindfulness gaat het om leren te observeren wat er in het hier en nu is aan gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties zonder er kritiek op te hebben en om een benadering van compassie te hanteren.

Als je vervelende emoties hebt, bijv. stress of een slecht humeur, leer je om het niet weg te drukken of te negeren maar om het op een vriendelijke en nieuwsgierige wijze te onderzoeken en bekijken alsof je kijkt naar de wolken in de lucht die voorbij drijven. Door mindfulness toe te passen leer je om negatieve gedachten patronen te doorbreken voordat ze je gaan beheersen. Met mindfulness leer je om met je aandacht aanwezig te zijn bij wat je doet, of het nu fietsen, eten of stofzuigen is. Je leert op te merken wanneer je gedachten afdwalen en brengt je aandacht weer terug bij wat je aan het doen bent en ervaart. Het prettige gevolg hiervan is dat je minder zal piekeren en je stressvolle gedachtenpatronen doorbreekt. Je zult merken dat je ervaringen intenser en leuker worden als je je met volle aandacht richt op je activiteiten. Je kan meer genieten van de kleine dingen in het leven.

Een ander fijn effect van mindfulness is dat je meer bewust wordt van wat er in je lijf en hoofd gebeurd. Je zal eerder opmerken dat je onbewust bepaalde spieren aanspant of eerder opmerken dat je honger hebt of moe bent. Zo kan je beter voor jezelf zorgen.
 

Cognitieve gedragstherapie

In de cognitieve therapie wordt ervan uitgegaan dat het niet zozeer de gebeurtenissen zelf zijn die je negatieve gevoelens bezorgen, maar de gekleurde bril waardoor je de dingen ziet. Door anders te leren denken en anders te leren doen verandert het gevoel en nemen de klachten af. Er wordt veel aandacht besteed aan de invloed van je manier van denken op je gevoelsleven en je gedrag.
Verder zullen we aandacht besteden aan je gedrag en zullen we het problematische gedrag en de omstandigheden waarin deze voor komt in kaart brengen. Vervolgens gaan we werken aan het met adequater gedrag reageren op deze omstandigheden.

Cognitieve gedragstherapie kan dus zowel je manier van denken als interpreteren beïnvloeden, en ook je manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. In andere gevallen werken we gelijktijdig met beide aspecten.
 

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie neemt je gewenste toekomst situatie als uitgangspunt. Het is gericht op het vinden van de oplossing van de knelpunten die je in je leven tegenkomt. Je zal in detail beschrijven hoe je wil dat je leven er idealiter uit ziet en er wordt gezocht naar haalbare stappen om deze gewenste situatie tot stand te brengen. Er wordt gekeken naar je kwaliteiten en wat je al goed kan om zo deze vaardigheden verder te versterken en je kracht naar boven te halen. Door de successen die je boekt, krijg je een groter besef dat je invloed hebt om je leven vorm te geven overeenkomstig je wensen.
 

Inzichtgevende therapie

Inzichtgevende gesprekstherapie duurt over het algemeen langer en is bedoeld om inzicht te krijgen in de mechanismen die je probleem in stand houden. Hierdoor krijg je meer inzicht in hoe vervelende gevoelens in het hier en nu verband houden met dingen die je in het verleden hebt meegemaakt. Door je eigen patronen en valkuilen te herkennen, zal het makkelijker worden om anders te reageren en te gedragen. In een veilige therapiesetting kan je onverwerkte zaken uit het verleden een plek geven door je gevoelens te ervaren, onderzoeken en verwerken. Je zal meer bewust worden van je drijfveren en zal negatieve ervaringen daardoor beter kunnen loslaten.
 

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een zeer effectieve en relatief nieuwe therapievorm die succesvol is om mensen die lijden aan onverwerkte trauma’s, angst, paniek en vervelende herinneringen van hun klachten af te helpen. Denk aan traumatische ervaringen zoals een auto-ongeluk, een mishandeling of  een verkrachting. Tot voor kort waren veel van deze klachten lastig en tijdrovend om te behandelen. EMDR is een relatief simpele therapievorm die een snel en blijvend resultaat kan geven bij veel soorten van emotionele stress. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat EMDR de meest effectieve en snelste methode is om van een PTSS (Post traumatische stress stoornis) af te komen.

Gedurende de EMDR therapie word je gevraagd om je te concentreren op de nare herinneringen. Dit roept zeer waarschijnlijk allerlei vervelende gevoelens op en deze nare herinneringen zullen door middel van oogbewegingen of het horen van klikjes via een koptelefoon, ontdaan worden van hun negatieve lading. Door deze oogbewegingen en klikjes zullen de beide hersenhelften los van elkaar geprikkeld worden wat ervoor zorgt dat de emotionele ervaringen die “vast zitten” in het lichaam loskomen. Zo wordt het zelf-herstellend vermogen weer geactiveerd.
Vaak is met een beperkt aantal sessies al een zeer goed resultaat te bereiken. Na afloop van de therapie zijn de meeste mensen weer in staat om de normale dagelijkse bezigheden te verrichten. Het trauma of de klacht zal geen overheersende rol meer spelen in hun leven.

Voor meer informatie over emdr zie:
Vereniging EMDR Nederland - www.emdr.nl
 
 
psycholoog NAAM amsterdam
NAAM
  • Erkend psycholoog-NIP
  • Centraal gelegen in A'dam
  • Afspraak op korte termijn
  • Vergoedingen mogelijk
Vraag of interesse?

Je kunt altijd vrijblijvend contact met mij opnemen over je klacht of probleem. Ik hoor graag van je!

Ik ben lid van:
NIP psycholoog registratie NFG
Deel mijn site: